Granturi pentru investiții nerambursabile în echipamentele Laser Biolase acordate clinicii dumneavoastră

Profitați de proiectele de dezvoltare pentru achiziționarea echipamentelor de ultimă generație pentru cabinetul dumneavoastră.

Regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru, București – Ilfov

Perioada de depunere a proiectelor: Luna octombrie 2020
Valoare ajutor financiar nerambursabil: 50.000 euro – 200.000 euro

Cofinanțare:

 • minim 15% pentru beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate
 • minim 30% pentru beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Valoare totală alocată grant: 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC2014-2020, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie

Criterii de eligibilitate

Granturile pentru investiții prevăzute la art.17 din prezenta ordonanță de urgență se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/ordinară în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București – Ilfov de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • f) se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preț, respectiva studiilor de piață, notelor justificative, etc. care să ateste rezonabilitatea costurilor investiției pentru care solicită ajutor de stat.

Categorii de cheltuieli eligibile

 • a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 • b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

*programul este adresat doar SRL-urilor

Pentru detalii despre echipamente:

Sales manager Biolase Romania: Cristina Toader
Telefon: 0722 307 286
Email: cristina@laser-stomatologic.ro

 

[widget id=”electro_products_2_1_2_widget-4″]